Voorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden:

Onze algemene verkoopsvoorwaarden worden steeds onder uw aandacht gebracht bij het plaatsen van een bestelling tijdens het invullen van het bestelformulier.
Dit houdt in dat door het plaatsen van een bestelling u deze voorwaarden aanvaardt.
Het feit dat wij, op een gegeven moment, één of meerdere van deze voorwaarden niet aan u hebben opgelegd, ontslaat ons niet van het recht om deze op een later tijdstip toch toe te passen.

Bestelling plaatsen:

U bent als klant verantwoordelijk voor al de informatie die u doorgeeft bij het plaatsen van een bestelling. Indien de gegevens foutief of onvolledig zijn, kunnen wij op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor de verkeerdelijk, te late en/of niet-levering van uw bestelling. Een bestelling is alleen definitief als deze bevestigd is door ons via e-mail en door u als klant door de betaling.
De gegevens die u ons bezorgt, gebeuren op vertrouwelijke basis en zullen onder geen beding aan derden worden doorgespeeld.
U kan bij ons een bestelling plaatsen per telefoon, e-mail en via onze site.

Aangeboden producten:

Het aanbod van onze producten is beperkt tot de beschikbare voorraad. Indien bepaalde bloemensoorten niet voorradig zijn hebben wij het recht om een creatie te leveren die aan dezelfde eigenschappen beantwoordt wat waarde, volume en kwaliteit betreft.

Levering en ontvangst:

Leveringen worden pas beschouwd als zijnde uitgevoerd wanneer er door de bestemmeling een afleveringsnota is ondertekend als bewijs van ontvangst en dit binnen de afgesproken leveringstermijn. Indien de bestemmeling niet aanwezig is wordt er een afleveringsnota achtergelaten met vermelding van ophaalmogelijkheid.

Prijzen:

Onze creaties worden geleverd aan de vermelde prijzen bij het plaatsen van uw bestelling en zijn inclusief BTW. Afhangend van de plaats van levering worden er vervoerskosten aangerekend.

Terugzending:

In geval van een zichtbaar gebrek, of indien de leveringstermijn overschreden is kan u de geleverde creatie terugzenden, wij zullen dan, na acceptatie en verifiëring, een nieuwe creatie leveren of uw betaling terugstorten, met uitsluiting een extra schadevergoeding of intrest.

Klachten:

Klachten of geschillen met betrekking tot een geleverde creatie dienen binnen de 24 uur na de levering aan ons doorgegeven te worden. Wij zullen deze onmiddellijk onderzoeken en samen met u naar een redelijke oplossing zoeken. Wanneer een levering niet volgens de afgesproken leveringstermijn geschiedde heeft u geen recht op een schadevergoeding. Behoudens een geval van overmacht (brand, bijzondere weersomstandigheden, ziekte/overlijden, ongevallen, oorlog, opstand of onmogelijkheid tot bevoorrading) heeft u het recht om uw aankoop te annuleren, wij zullen dan de prijs van uw bestelling, met uitsluiting van een schadevergoeding of intrest, terugbetalen. In geval van betwistingen zonder een onderlinge minnelijke schikking zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

Betaling:

Particulieren betalen contant bij het plaatsen van de bestelling.
Voor bedrijven & zelfstandigen kunnen wij ook een factuur  toesturen, deze kan u dan per overschrijving betalen, gelieve hiervoor steeds het juiste BTW nummer mee door te geven. Voor deze optie wordt wel 6 % extra kosten aangerekend, u krijgt 30 dagen uitstel van betaling vanaf de factuurdatum.
Bij niet-betaling na de afgesproken vervaldatum is er een intrest verschuldigd van 7 % per maand vanaf de datum van de factuur tot de dag van de gehele betaling en eveneens een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag met een minimum van 25 EUR.
Intresten zullen verschuldigd zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling.